Niezwykłe umiejętności

Ptaki prowadzą inny tryb życia niż większość zwierząt, dlatego też musiały wykształcić w sobie pewne specyficzne cechy, które ułatwiają im przetrwanie. Większość ptaków posiada charakterystyczne cechy dla swojego rodzaju, dzięki czemu łatwiej żyje im się w swoim środowisku. Pingwiny potrafią zanurkować na głębokość 200 metrów, natomiast pingwin królewski osiąga głębokość nawet 500 metrów, a pod wodą jest w stanie spędzić około 15 minut.

Niektóre pingwiny w wodzie spędzają nawet 85% swojego życia. Ponieważ sowy mają nieruchome gałki oczne, wzrokiem kierują tylko poprzez poruszanie głową – są w stanie obrócić głowę nawet o 280 stopni. Jerzyki niemal wszystko robią w powietrzu, m.

in. śpią. Kiedy natomiast brak im pożywienia popadają w odrętwienie.

Sokół wędrowny goniący swoją ofiarę potrafi rozwinąć prędkość do 320 km/h. Jest tym samym najszybszym ptakiem świata. Gołębie i kolibry widzą promienie ultrafioletowe.

Owocożerne ptaki są w stanie wydalić pestki owoców nawet po 2 minutach od ich połknięcia.