Przełom w produkcji głośników

Wynalezienie głośnika stanowiło jeden z niezwykle ważnych punktów na kartach historii technologii. Trudno odmówić temu wynalazkowi znaczenia, jeśli wziąć po uwagę to, jak powszechnie jest dziś wykorzystywany. Kiedy nastąpił prawdziwy przełom w produkcji głośników? Jeśli zastanowić się nad kolejnymi etapami rozwoju głośników, można znaleźć kilka takich momentów.

Pierwszym z nich, jak łatwo się domyślić, było bez wątpienia powstanie pierwszego głośnika w 1989 roku. Na tym etapie niewiele opatentowany wynalazek niewiele miał jeszcze wspólnego z takim sprzętem nagłośnieniowym, jaki znamy współcześnie. Kolejny istotny moment miał miejsce w 1906 roku, gdy powstał pierwszy głośnik elektryczny.

Nie bez znaczenia pozostaje również pierwsze transmisja na odległość, która odbyła się w 1913 roku. Za prawdziwie przełomową datę w historii głośników uznaje się jednak rok 1924. Wtedy to właśnie dwaj inżynierowie pracujący dla firmy General Electric, C.

W. Rice oraz E. W.

Kellog opracowali konstrukcję głośnika magnetoelektrycznego. Wykorzystanie magnesu, ruchomej cewki i magnesu sprawiło, że model ten był bardzo zbliżony do współczesnych sprzętów. Warto jednak wiedzieć, że zestawy głośnikowe zamknięte w obudowach opatentowano dopiero w 1958 roku.